Verhuur Regelgeving

Het puntenstelsel kent een drietal sectoren; de distributie sector, de vrije sector en de geliberaliseerde sector.

Op dit moment is het woonwaarderingsstelsel een hot item. Minister Donner heeft een aanpassing voorgesteld die meer marktwerking kan genereren. Met 25 extra punten zou dit, zeker in schaarstegebieden als Amsterdam, betekenen dat de markt de huur bepaalt. Puur op basis van vraag en aanbod. Lees hier meer over de puntentelling. Daarnaast dient er een vergunning te worden aangevraagd bij de betreffende gemeente. Met deze vergunning kunt u op basis van de leegstandwet uw woning tijdelijk verhuren (tot max. 5 jaar). Lees hier meer over de vergunningsprocedure. Het is ook mogelijk dat uw woning in aanmerking komt voor geliberaliseerde verhuur, in dat geval heeft u als verhuurder meer vrijheid.